ISSN 0975-3583
 

Journal of Cardiovascular Disease Research  Modifi cation of atrioventricular node in a special condition treating paroxysmal supraventricular tachycardia


  Jun-Hua Wang, Peng Zhou, Yu-Qian Li, Jin-Jin Sun, Wei-Jie Tan, Cong-Chun Huang, Xin-Ya Yu, Chao-Zhong Liu, Hui-Lan Luo
  JCDR. 2010: 210-212

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 1 Issue 4

  Keywords